Responsable protecció dades

RESPONSABLE               Sr. Josep Valls i Moya
CÀRREC                            SSA Microsoft & Pèrit NT

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) té diverses funcions assignades pel RGPD. En relació amb el Responsable del Tractament, assessora, informa i supervisa sobretot el que té a veure amb les obligacions previstes en el RGPD i altra normativa aplicable, sobre el seu compliment per part de l’entitat i en les relacions amb l’Autoritat de Protecció de Dades. Quant a l’Autoritat de Protecció de Dades, ha de cooperar i servir d’enllaç. I, finalment, respecte a les persones afectades, atén l’exercici de drets i qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les dades.

Per a fer arribar qualsevol consulta, si us plau faci-ho en aquesta adreça de correu:  rpd@inteligeek.cat

Sr. Josep Valls i Moya

Desplaçat dalt de tot
Skip to content