Escriptori Virtual

Escriptoris Virtuals
per a empreses

Treballa des de qualsevol lloc i amb qualsevol dispositiu.

L'important és el teu treball, no el lloc.

Cloud-Computing

Escriptoris Virtuals per a empreses

Accedeix des de qualsevol lloc, en qualsevol moment i amb qualsevol dispositiu a les teves dades i aplicacions més importants, de forma totalment segura i amb una experiència d’usuari òptima amb el desplegament i la personalització d’escriptoris virtuals.

Segons les teves necessitats, definim la millor configuració per a la teva empresa i tipus d’usuaris, podent implementar la solució en la nostra infraestructura privada de cloud computing, el núvol públic o un entorn híbrid amb les teves instal·lacions locals, amb un servei totalment gestionat (DaaS) o amb el desplegament de la infraestructura necessària (VDI).

Ens ocupem de la gestió integral del projecte: anàlisi i disseny, migració i implantació de la solució i suport a l’usuari final.

Configuració 100% a mesura

Configurem i despleguem els escriptoris a mesura, podem personalitzar per departaments i tipus d’usuari, programes instal·lats, llicenciament i filtrar l’accés a la informació.

Sense grans inversions

Podem implementar de manera ràpida, adaptable i segura, escriptoris virtuals en format pagament per ús per a deixar d’efectuar costoses inversions en equips i aprofitar si és necessari els equips actuals.

Treballa des de qualsevol lloc.

Configurem els escriptoris virtuals a mesura perquè puguis treballar en remot, accedint a les teves dades i programes necessaris, des de qualsevol lloc i amb qualsevol dispositiu amb connexió a internet.

Més seguretat i control.

Configurem els escriptoris virtuals perquè els usuaris accedeixin únicament a les eines i informació que necessiten per a desenvolupar el seu treball. Realitzem còpies de seguretat automàtiques i monitorem els entorns 24x7x365.

Avantatges

Només es necessita una connexió a Internet: es tindrà a la disposició tota la informàtica de l’empresa en qualsevol dispositiu que es pugui connectar a Internet.

Permet una mobilitat empresarial total: tenir la capacitat d’accés a tot el contingut de l’ordinador de l’empresa, des de qualsevol lloc i dispositiu, i en qualsevol moment.

No cal invertir per la infraestructura informàtica: permet a les empreses despreocupar-se de tenir la seva informàtica resolta i actualitzada per tal que es pugui concentrar amb el seu negoci.

Reducció dràstica de costos d’adquisició: la gestió centralitzada permet detectar els recursos que es consumeixen de forma unificada per planificar amb antelació noves adquisicions si és necessari.

Augment de la productivitat: l’experiència de l’usuari en els Escriptoris Virtuals és de gran qualitat ja que accedeix immediatament a les aplicacions que necessita ajustades al seu perfil des de qualsevol dispositiu, en qualsevol moment i lloc.

Fàcil obertura de seus i oficines remotes: impulsen el creixement de les organitzacions. Amb una simple connexió a Internet n’hi ha prou per unificar l’ús de les mateixes aplicacions entre treballadors que estiguin en ubicacions allunyades.

Millora la competivitat de l’empresa: una empresa que disposa d’un Escriptori Virtual la dota de tenir els processos informàtics optimitzats i la despreocupa del manteniment de la infraestructura informàtica. Això li permet centrar-se única i exclusivament amb el desenvolupament empresarial dels seus productes i serveis i, així, ser més competitiva.

Màxima seguretat per a les dades de l’empresa: als ordinadors no s’hi emmagatzemaran cap dada, sinó que la guardaran a un Data Center. D’aquesta manera, només s’hi podrà accedir mitjançant l’escriptori virtual totalment protegit. En cas de pèrdua, d’ús fraudulent o de robatori, el dispositiu en qüestió no contindrà cap tipus d’informació de l’usuari o l’empresa.

 Una màxima rapidesa i flexibilitat: els recursos TI s’assignen dinàmica i automàticament segons els perfils d’usuari i usos. Davant d’un entorn tradicional, un Escriptori Virtual pot desplegar-se en 5 minuts i les aplicacions es poden desplaçar automàticament.

 Escalabilitat: resposta àgil a demandes i pics de treball. La rapidesa i senzillesa dels desplegaments d’Escriptoris Virtuals permeten incrementar fàcilment els escriptoris per a proveir immediatament nous llocs si així ho necessita el negoci.

¡¡ Contacta'm!!

Desplaçat dalt de tot
Skip to content