Search for:

Josep Valls i Moya

Professional IT

5 Cèntims

Tècnic Informàtic amb mes 30 anys d’experiència al mon de les noves tecnologies. Desenvolupant treballs com a SSA Microsoft. Capacitat analítica per a la resolució d’incidències i capacitat de treballar sota pressió. Bona capacitat de comunicació, i això es deu al tracte amb usuaris amb coneixement limitats. Com a perit informàtic soc responsable i diligent amb una ètica necessària per no fer un ús indegut de les dades. Soc metòdic i endreçat. Capacitat per treballar en equip.

Coneixements

Sistemes Operatius

Infraestructura de xarxes

Zenwork

Jira - GLPI - CA - Service Now

Active Directori

MIcrosoft 365

WordPress

Seidor                                                  Suport Tècnic N3 Onsite
Abril 2022 - Actual
 • Suport tècnic i configuració d’equips.

 • Reparació equips pc.

 • Telefonia i Call Center

 • Administració xarxa i infraestructura tècnica.

 • Administració Active Directori.

 • Administració MS365.

 • Suport Mitjançant eines de tiqueting.

Març 2022
Logicalis                                                  Suport Tècnic N3 Onsite
 • Suport a usuaris mitjançant Tiqueting i onsite.

 • Suport Microinformàtic.

 • Suport en APP-V.

Suport Tècnic en Hospital General Granollers FPHAG
Decembre 2021 - Gener 2022
Sermicro                                                  Suport Tècnic N1 Onsite
 • Maquetació i instal·lació equips informàtics.

 • Suport a usuaris mitjançant  tiqueting ( Propietari ).

Hospital San Joan de Deù ( Grup Althaia )

Juny 2021 - Agost 2021
I3EITRESOURCES                                                  Coordinador Deployment DiGiPatics ICS - CTTI
 • Transformació Digital Laboratoris de Anatomía Patológica.

 • Administrar els  equips a xarxa.

 • Software per a la visualització d’imatges mèdicas i Radiológiques.

 • Software especific.

 • Deployment d’equips.

HUVH – HUGTP – HUAV – HUJT – HUB – HUJ23 – HTVC

Juny 2021 - Agost 2021
Logicalis                                                  Suport Tècnic N3 Onsite
 • Suport a usuaris mitjançant Tiketing. 

 • Resolució, registre i resolució d’incidències. 

 • Suport Microinformàtic. 

 • Suport en APP-V.

 • Maqueta d’equips.

Hospital Sant Pau i Parc Taulí

Febrer 2012 - Maig 2021
Inteligeek & Blackforest                                                   Freelance
 • Asesorament Informàtic.

 • Muntatge de Xarxes estructurades i Wlan.

 • Maquetació d’equips.

 • Equips personalitzats.

 • Informes Pericials.

Novembre 1999 - Desembre 2011
Modiss Iluminación                                                    Administrador Sistemes
 • Instal·lació i configuració de Software. SVR,PC.

 • Instal.lació i configuració Hardware.

 • Administració dels Servidors.

 • Administració Active Directory.

 • Monitorització d’equips.

 • Seguretat Informàtica.

 • Manteniment de xarxes i sistemes d’arxius de xarxa.

 • Administració telefonia i serveis web.

 • Suport a usuaris.

Setembre 1996 - Maig 2000
Eurolube                                                    Tècnic Comercial
 • Asessorament tècnic de producte.

 • Manteniment preventiu en equips industrials.

 • Millora dels procesos de 8.000 a 24.000 hores.

Maig 1992 - Juliol 1994
BYSIETE                                                   Tècnic Comercial Apple
 • Venda i implantació equips Informàtics.

 • Venda de Programari D’Autoedició.

 • Formació Productes PageMaker.

Setembre 1989 - Abril 1992
ISIS & Office                                 Comercial Hewlett Packard ( Partner )
 • Venda i implantació equips Informàtics.

 • Venda de consumibles.

 • Formació de Productes.

Skip to content