e-Book

Josep Valls i Moya

Professional IT

5 CÈNTIMS

Tècnic Informàtic amb mes 30 anys d’experiència al mon de les noves tecnologies.
Desenvolupant treballs com a SSA Microsoft.
Capacitat analítica per a la resolució d’incidències i capacitat de treballar sota pressió.
Bona capacitat de comunicació, i això es deu al tracte amb usuaris amb coneixement limitats.
Com a perit informàtic soc responsable i diligent amb una ètica necessària per no fer un ús indegut de les dades.
Soc metòdic i endreçat.
Capacitat per treballar en equip.

M'AGRADA

      

CONTACTA'M

676710791

Viladecavalls - Barcelona

Unitats de xarxa
Cloud Computing
Error de Connectivitat
Configuracions
Sistemes de Backup
Contigut Compartit
Denegació Servei
Hardware
Hosting
LAN
Routing
Seguretat Xarxa
Xarxa Global
Deployment
Cibercooperant Incibe
Fortinet
Lotus Notes
AS 400
Kaly Linux

PROGRAMARI

DIGIPATICS

L’objectiu de DigiPATICS és l’optimització del procés diagnòstic anatomopatològic en xarxa dels hospitals de l’Institut Català de la Salut a través de la digitalització i l’ús d’eines d’intel·ligència artificial. Inclou des de la gestió de la sol·licitud de la mostra d’anatomia patològica fins al lliurament del resultat clínic. El punt més rellevant d’aquest procés és l’escanejat a molt alta resolució de les mostres, una resolució que ha de ser equivalent a la dels microscopis que s’utilitzen actualment.

Seidor                                                  Suport Tècnic N3 Onsite
Abril 2022 - Actual
Suport tècnic i configuració d’equips.
Reparació equips pc.
Recuperació dades.
Configuració xarxes.
Telefonia i Call Center.
• Administració xarxa i infraestructura tècnica.
Administració Active Directori.
• Administració MS365.
 Suport Mitjançant eines de tiqueting.
Març 2022
Logicalis                                                  Suport Tècnic N3 Onsite

Suport a usuaris mitjançant Tiqueting i onsite.
Formatat d’equips.
Suport Microinformàtic.
Suport en APP-V.
Deployment d’equips.

Suport Tècnic en Hospital General Granollers FPHAG

Decembre 2021 - Gener 2022
Sermicro                                                  Suport Tècnic N1 Onsite
Maquetació i instal·lació equips informàtics.
Suport a usuaris mitjançant  tiqueting ( Propietari ).

Hospital San Joan de Deù ( Grup Althaia )

Juny 2021 - Agost 2021
I3EITRESOURCES                                                          Coordinador Deployment                                                                                             DiGiPatics ICS - CTTI

Transformació Digital Laboratoris de Anatomía Patológica. DIGIPATICS
Administrar els  equips a xarxa.
Software per a la visualització d’imatges mèdicas i Radiológiques.
Software especific.
Deployment d’equips.

HUVH – HUGTP – HUAV – HUJT – HUB – HUJ23 – HTVC

Juny 2021 - Agost 2021
Logicalis                                                  Suport Tècnic N3 Onsite

Suport a usuaris mitjançant Tiketing.
Resolució, registre i resolució d’incidències.
Suport Microinformàtic.
Suport en APP-V.
Maqueta d’equips.

Hospital Sant Pau i Parc Taulí

Febrer 2012 - Maig 2021
Inteligeek & Blackforest                                                   Freelance

Assessorament Informàtic.
Muntatge de Xarxes estructurades i Wlan.
Maquetació d’equips.
Equips personalitzats.
Informes Pericials.

Novembre 1999 - Desembre 2011
Modiss Iluminación                                                    Administrador Sistemes

Instal·lació i configuració de Software. SVR,PC.
Instal.lació i configuració Hardware.
Administració dels Servidors.
Administració Active Directory.
Monitoratge d’equips.
Seguretat Informàtica.
Manteniment de xarxes i sistemes d’arxius de xarxa.
Administració telefonia i serveis web.
Suport a usuaris.

Setembre 1996 - Maig 2000
Eurolube                                                    Tècnic Comercial

Assessorament tècnic de producte.
Manteniment preventiu en equips industrials.
Millora dels processos de 8.000 a 24.000 hores.

Maig 1992 - Juliol 1994
BYSIETE                                                   Tècnic Comercial Apple

Venda i implantació equips Informàtics.
Venda de Programari D’Autoedició.
Formació Productes PageMaker.

Setembre 1989 - Abril 1992
ISIS & Office                                 Comercial Hewlett Packard ( Partner )

Venda i implantació equips Informàtics.
Venda de consumibles.
Formació de Productes.

Desplaçat dalt de tot
Skip to content