Search for:

  DRET A LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT - inteligeek

  DADES DEL AFECTAT O REPRESENTANT LEGAL

  SOL-LICITO

  Que es limiti el tractament de les meves dades personals, tenint en consideració:

  Que sigui atesa la meva sol·licitud en els termes anteriorment exposats en el termini d'un mes, i que es comuniqui aquesta limitació a cadascun dels destinataris que aquest responsable del tractament hagi comunicat les meves dades personals.

  Es recomana que acompanyi al present formulari un escrit en el qual exposi de manera detallada totes les dades que permetin identificar l'objecte de la seva pretensió.

  Inteligeek us respondrà en català. Si voleu rebre la resposta en una altra llengua oficial a Catalunya, o en anglès, indiqueu-ho al contingut de la vostra comunicació.

  Informació bàsica sobre protecció de dades.

  Tractament: Serveis i tràmits Inteligeek & BlackForest

  Responsable del tractament: Serveis Digitals i Experiència Ciutadana.

  Finalitat: Garantir la traçabilitat de totes les gestions que l'usuari realitza amb Inteligeek&BlackForest Vesubian, mitjançant la plataforma Bústia de contacte.

  Usos: Tramitació i atenció de les gestions que fa l'usuari mitjançant la plataforma. Inclou la gestió de les cites i la gestió de consultes, queixes i suggeriments de l'usuari. Avaluar la satisfacció dels usuaris.

  Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l'accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent. Procediment per exercir els vostres drets a la pàgina web de Inteligeek.

  Aquest formulari utilitza l'Akismet per reduir la brossa. Conegueu com es tracten les vostres dades.

  Skip to content