Exerceix els teus drets

Exerceis els teus Drets

La normativa de protecció de dades permet que puguis exercir davant el responsable del tractament els teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades.

Aquests drets es caracteritzen pel següent:
  • El seu exercici és gratuït.
  • Si les sol·licituds són manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu) el responsable pot:
    • Cobrar un cànon proporcional a les despeses administratives suportats.
    • Negar-se a actuar.
   • Les sol·licituds han de respondre’s en el termini d’un mes, encara que, si es té en compte la complexitat i nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini altres dos mesos més
   • El responsable està obligat a informar-te sobre els mitjans per a exercitar aquests drets. Aquests mitjans han de ser accessibles i no es pot denegar aquest dret pel sol motiu que optis per un altre mitjà
   • Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan sigui possible, tret que l’interessat sol·liciti que sigui d’una altra manera.
   • Si el responsable no dóna curs a la sol·licitud, informarà i a tot tardar en un mes, de les raons de la seva no actuació i la possibilitat de reclamar davant una Autoritat de Control.
   • Pots exercir els drets directament o per mitjà del teu representant legal o voluntari.
   • Hi ha la possibilitat que l’encarregat sigui qui atengui la teva sol·licitud per compte del responsable si tots dos l’han establert en el contracte o acte jurídic que els vinculi.
Scroll hacia arriba