Dret d’accés

Dret d'accés

El dret d’accés és el teu dret a dirigir-te al responsable del tractament per a conèixer si està tractant o no les teves dades de caràcter personal i, en el cas que s’estigui realitzant aquest tractament, obtenir la següent informació:

  • Una còpia de les teves dades personals que són objecte del tractament.
  • Les finalitats del tractament.
  • Les categories de dades personals que es tracten.
  • Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicats les dades personals, en particular, els destinataris en països tercers o organitzacions internacionals.
  • El termini previst de conservació de les dades personals, o si no és possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.
  • L’existència del dret de l’interessat a sol·licitar al responsable: la rectificació o supressió de les seves dades personals, la limitació del tractament de les seves dades personals o oposar-se a aquest tractament.
  • El dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control.
  • Quan les dades personals no s’hagin obtingut directament de tu, qualsevol informació disponible sobre el seu origen.
  • L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, i almenys en tals casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l’interessat.
  • Quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, tens  dret a ser informat de les garanties adequades en les quals es realitzen les transferències.
Scroll hacia arriba