Proba Electrónica

GESTIÓ D'EVIDENCIES
ELECTRÒNIQUES

Capturem informació digital iniciant cadenes de custòdia amb totes les garanties tècniques i legals per poder aportar documents electrònics en processos judicials garantint la seva integritat i autenticitat.

RESPOSTA A INCIDENTS
INFORMÀTICS

Els primers instants posteriors a la detecció d’un incident informàtic són crítics per a la preservació de la informació digital, que es deteriora i sobreescriu amb rapidesa. És important identificar i assegurar correctament qualsevol font d’informació que pugui ser útil en una investigació posterior.

PROVA ELECTRÒNICA
I LA SEVA VALORACIÓ

La prova electrònica tota aquella informació amb valor probatori que es troba inclosa en un mitjà electrònic o és transmesa per aquest mitjà.

Hi han dos modalitats de prova electrònica:

  1. Les dades emmagatzemades en sistemes o aparells informàtics.
  2. La informació transmesa electrònicament mitjançant  xarxes de comunicació.

És important que un projecte de recerca digital es defineixin uns objectius assolibles, i coordinats amb els serveis jurídics, i el seu èxit depèn directament del que tècnicament es pot aconseguir amb una anàlisi forense i de la qualitat de la informació digital a analitzar.

L’àmplia experiència d’un perit a la resolució de conflictes on intervé informació digital és una garantia de l’elecció de l’estratègia òptima que respectarà la legislació vigent i els objectius del client i dels seus serveis jurídics.

Cal tenir en compte que per a la valoració de la prova electrònica el jutge no ha de tenir cap dubte sobre dues característiques:

L’autenticitat de l’origen:  el seu autor aparent és el seu autor real.
La integritat del contingut:  les dades no han estat alterats.

Si hi han sospites sobre l’autenticitat i/o integritat de les dades és molt probable que el jutge negui l’eficàcia de la prova electrònica.

CONTACTAN'S

DEMANAR MES INFORMACIÓ

[contact-form-7 404 "No s'ha trobat"]
Desplaçat dalt de tot