Informe pericial

INFORME PERICIAL

Es realitza un peritatge tècnic i es formalitza l’evidencia electrònica obtinguda a la fase d’anàlisi a un informe pericial entenedor i senzill que pot ser utilitzat com a mitjà de prova i ser ratificats en judici.

Que n'és un informe pericial?

Un informe pericial és un document que inclou tots els ets i uts de les evidències electròniques localitzades, les fonts d’informació estudiades, i tota la informació tècnica necessària perquè els resultats siguin reproduïbles per qualsevol altra part interessada.

En aquests cas, el tècnic que ha desenvolupat l’informe intervé en el procés com a perit, ratificant en judici el informe pericial, els objectius dels quals i línies generals s’han desenvolupat per a alinear-se amb l’estratègia triada pels serveis jurídics del client.

Que n'és el contingut?

  • Signatura i currículum del perit participant o participants.
  • Resum executiu per a una supervisió ràpida del contingut i resultats.
  • Descripció de les fonts d’informació analitzades i inclusió de les dades de la cadena de custòdia i dipòsit d’aquestes.
  • Descripció clara i assequible de cadascun dels seguits de l’anàlisi, i dels resultats preliminars.
  • Resum de conclusions de l’informe pericial.
  • Annexos amb ets i uts tècnics rellevants per a la reproductibilitat de resultats i conclusions.
Scroll hacia arriba