INFORMATICA FORENSE

INFORMATICA FORENSE

Localització i extracció de informació rellevant per al seu cas emmagatzemada en dispositius electrònics com a ordenadors, portàtils, telèfons mòbils o servidors, així com de pàgines web, fòrums d’internet o correu electrònic, respectant el marc legal existent i els drets fonamentals de les persones implicades.

Inteligeek utilitza tècniques i eines d’anàlisis forense digital per a localitzar i extreure el màxim d’informació de dispositius electrònics com a ordenadors, portàtils, telèfons mòbils o servidors, així com de pàgines web, fòrums d’internet o correu electrònic.
A inteligeek tenim experiència tecnològica que combinem amb experts en dret de noves tecnologies per a garantir que tots els anàlisis realitzats respecten la legislació vigent i els drets fonamentals de les persones implicades.

QUE ES POT ANALIT-ZAR

Es pot realitzar una recerca digital sobre gairebé qualsevol dispositiu o mitjà que conté informació digital, per exemple:
# pàgines web, fòrums d’internet.
# xarxes socials ( com facebook, tuenti, etc. )
#correu electrònic.
#ordinadors personals i portàtils.
# telèfons mòbils, PDA’s i telèfons intel·ligents.
# memòries USB, discos durs externs, CDs, Dvds.
# servidors d’empresa.
# sistemes d’emmagatzematge corporatius.
# sistemes de programari comercial o desenvolupament propi.

QUE ES POT ASSOLIR AMB UN ANÀLISI FORENSE?

Un anàlisi forense en una recerca digital pot permetre obtenir un o diversos dels següents resultats:

# Localitzar i extreure documents respectant els drets a la intimitat i al secret de les comunicacions de les persones implicades
# Determinació de l’autoria d’un document o una acció en un entorn digital
# Anàlisi d’activitat, o determinació de la cadena de fets prèvia o posterior a un succés en un entorn digital
# Recuperació d’arxius i informació esborrada, fins i tot després de diversos formatats i reinstal·lacions del sistema.
# Certificació d’informació tècnica, com a procedència de correus electrònics o autoria d’informació publicada en internet
# Revelació d’informació oculta en un sistema digital, accidental o malintencionat
# Recerca de fets i recopilació d’informació en entorns digitals.
# Peritatges de programes i sistemes informàtics.

AFER'S TÍPICS D'UNA INVESTIGACIÓ DIGITAL

Un anàlisi forense digital pot resultar de gran utilitat, i acostuma a estar relacionat amb conflictes com, per exemple:

# Enviament d’amenaces, insults o informació confidencial mitjançant correu electrònic o publicació a internet.
# Ús malintencionat dels sistemes de l’empresa: esborrat massiu o sobreescritura d’informació, sabotatge dels sistemes, modificació no autoritzada de pàgines web, suplantació d’identitat.
# Frau: frau econòmic o comptable, fugides d’informació, competència deslleial, espionatge empresarial o industrial.
# Ús no autoritzat dels privilegis d’administració informàtica.
# Conflictes laborals: baix rendiment laboral, ús indegut dels sistemes. 
# Conflictes en projectes de desenvolupament de programari o implementació de sistemes informàtics entre client i fabricant o instal·lador.

Scroll hacia arriba