COVID-19

La protecció de dades personals en el marc de l'epidèmia COVID-19

L’epidèmia de COVID-19 ha plantejat nombrosos reptes per a compaginar la garantia de l’assistència sanitària i del control de la pandèmia amb la normativa de protecció de dades.
 aquests reptes partint de la premissa que l’estat d’alarma no suspèn el dret fonamental a la protecció de dades i que el Reglament Europeu de Protecció de Dades permet compatibilitzar-lo amb l’actual situació.
En primer lloc s’abordat el marc jurídic d’aquests tractaments pel que fa a la necessitat i proporcionalitat d’aquests, la legitimació per a realitzar-los i la posició dels actors que intervenen en ells, tant públics com privats. Complementàriament, es descriuran els desenvolupaments tecnològics per al control i seguiment de la pandèmia i la seva incidència en la protecció de dades personals.
Aquests tractaments tenen particular incidència en diverses activitats privades i públiques.
Així, s’abordaran les solucions aplicables en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, en les iniciatives adoptades pel Ministeri de Sanitat com a autoritat responsable per al seguiment de l’epidèmia en les fases de desescalada des de les perspectives sanitària i tecnològica, així com les implicacions transfrontereres associades als viatges entre diferents països per al control de l’epidèmia per part dels serveis públics de sanitat exterior.
Addicionalment, s’abordaran les solucions arbitrades per l’AEPD per a facilitar el desenvolupament dels assajos clínics amb medicaments garantint la seva eficàcia i la salut dels qui participen en ells mitjançant un monitoratge remot al no ser possible la presencial.
L’epidèmia ha generat múltiples iniciatives en l’àmbit europeu (Comitè Europeu de Protecció de Dades, Comissió Europea, Consell d’Europa…) per a garantir la protecció de dades personals, que seran abordades d’una manera omnicomprensiva en una ponència específica.
La situació de confinament ha donat lloc a nous reptes en l’accés a internet per part dels menors i en la garantia de la seva educació a distància; a noves fórmules d’organització, com el tele treball, amb incidència en la protecció de les dades personals i a un increment de la violència digital, tant d’una perspectiva de gènere com de protecció dels menors.

A professionals de la privacitat, administracions públiques que dirigeixen o participen en la resposta per a garantir l’assistència sanitària i el control de l’epidèmia, empreses i entitats que han d’adoptar mesures que evitin riscos sanitaris per als seus empleats i clients.
Així mateix, el seu contingut és rellevant per a les administracions públiques i empreses l’activitat de les quals depengui de manera rellevant dels fluxos transfronterers de persones, com és el cas del sector turístic. I, també, per a les empreses i centres sanitaris que estiguin desenvolupant recerques mitjançant assajos clínics amb medicaments.
Addicionalment, s’inclouen ponències específiques rellevants per a les entitats que intervenen en l’àmbit educatiu, per a totes aquelles que han desenvolupat iniciatives de teletreball i per a les organitzacions que donen resposta a les situacions de violència digital.

Demanar Informació / Solicitar Información

[everest_form id="2376"]
Scroll hacia arriba