Search for:

Transparencia i
Seguretat

La teva Migració
al nùvol

Serveis de Migració Cloud

L‘experiència adquirida durant els anys i la infinitat de migracions realitzades, ens han permès desenvolupar una metodologia provada i eficient, que facilita la transició dels nostres clients al núvol, ja sigui des d’un entorn local o bé des d’un altre proveïdor en el núvol.
Migrar les dades, processos i aplicacions al núvol és un procés complex i únic per a cada empresa, que requereix d’una metodologia i un equip d’experts per a poder escometre els terminis marcats.

1 Auditoria General

A la fase inicial, es realitza una auditoria per a visualitzar l’estat actual de la infraestructura o l’entorn i de quina forma s’estan lliurant les aplicacions i els serveis als usuaris finals. Això ens permet obtenir informació clau per a la creació de l’entorn: trànsit de xarxa, nombre d’usuaris, recursos utilitzats, versions de S.O…

2 Proposta de Migració

Després de posar en conjunt les necessitats i objectius del client i les tasques a realitzar, es lliura un primer document de proposta on s’especifiquen els serveis contractats, la ubicació d’aquests, les tasques a realitzar per al perfecte funcionament de l’entorn (virtualització del ERP, nou llicenciament…) i el cost.

3 Configuració i Migració

Un cop s’accepta la proposta per part del client, es procedeix a configurar i dimensionar el nou entorn, per a la posterior migració de les dades. L‘objectiu sempre és aconseguir una migració transparent de cara a l’usuari final, per a detenir el mínim l’activitat de l’empresa i l’òptim funcionament de l’entorn o l’aplicació.

4 LLiurament "clau a la ma"

Un cop s’ha enllestit la configuració del nou entorn, es faciliten els accessos al nou cloud, així com la documentació corresponent al projecte realitzat. Per a facilitar la transició dels empleats, comptem amb manuals i suport tècnic propi per a la gestió del canvi.

Print Friendly, PDF & Email