Migració Cloud

SERVEIS DE MIGRACIÓ CLOUD

L’experiència adquirida durant els anys i la infinitat de migracions realitzades, ens han permès desenvolupar una metodologia provada i eficient, que facilita la transició dels nostres clients al núvol, ja sigui des d’un entorn local o bé des d’un altre proveïdor en el núvol.
Migrar les dades, processos i aplicacions al núvol és un procés complex i únic per a cada empresa, que requereix d’una metodologia i un equip d’experts per a poder escometre els terminis marcats.

Migració Cloud

1. AUDITORIA INICIAL

En la fase inicial, es realitza una auditoria per a visualitzar l’estat actual de la infraestructura o l’entorn i de quina forma s’estan lliurant les aplicacions i els serveis als usuaris finals.
Això ens permet obtenir informació clau per a la creació de l’entorn: trànsit de xarxa, nombre d’usuaris, recursos utilitzats, versions de S.O.

3. CONFIGURACIÓ I MIGRACIÓ

Una cop s’accepta la proposta per part del client, es procedeix a configurar i dimensionar el nou entorn, per a la posterior migració de les dades.
L’objectiu sempre és assolir una migració transparent de cara a l’usuari final, per aturar el mínim l’activitat de l’empresa i l’òptim funcionament de l’entorn o l’aplicació.

2. PROPOSTA DE MIGRACIÓ

Després de posar en conjunt les necessitats i objectius del client i les tasques a realitzar, es lliura un primer document de proposta on s’especifiquen els serveis contractats, la ubicació d’aquests, les tasques a realitzar per al perfecte funcionament de l’entorn (virtualització de l’ERP, nou llicenciament…) i el cost.

4. LLIURAMENT CLAU EN MÁ

Un cop enllestida  la configuració del nou entorn, es faciliten els accessos al nou cloud, així com la documentació corresponent al projecte realitzat.
Per a facilitar la transició dels empleats, comptem amb manuals i suport tècnic propi per a la gestió del canvi.

EXPLORA ALTRES SERVEIS

CLOUD DATA CENTER
cloud data center
El centre de dades en el núvol és un repositori,que pot ser físic o virtual utilitzat per a l'administració, l'emmagatzematge i la transmissió de dades. Requereix un cost de manteniment mínim en comparació amb els servidors. Tenen la seva pròpia font d'alimentació en cas de fallada d'electricitat.
CLOUD GESTIONAT
cloud gestionat
El servei de Cloud Gestionat de Cloud Center beService t'ofereix cobrir les necessitats de IT del teu negoci i al mateix temps alliberar-te de les tasques d'administració, manteniment i monitoratge de les màquines físiques i virtuals de la teva solució en el núvol.
GOOGLE CLOUD PLATFORM
Google cloud Platform
Fes el primer pas en l'adopció de Google Cloud en la teva organització. Configura la facturació, la jerarquia de recursos, l'accés d'usuaris, les xarxes, el monitoratge i la resta de funcions a l'escala que necessitis. Segueix les pràctiques recomanades i els requisits de seguretat de Google Cloud.
PUBLICACIÓ D'APPS AL NÚVOL
publucació d'aplicacions al núvol
Amb la publicació de les teves aplicacions en el núvol augmentes la seguretat, centralitzes la gestió i disminueixes les despeses de manteniment mentre permets als teus empleats accedir a la teva aplicació de treball des de qualsevol lloc i dispositiu amb connexió a internet.
NÚVOL HIBRID
NÚVOL HIBRID
El núvol híbrid és una arquitectura de TI que incorpora cert grau de gestió, organització i portabilitat de les càrregues de treball en dos o més entorns. Es possible que aquests entorns hagin d'incloure el següent: Almenys un núvol privat i una pública. Dos o més núvols privats.
COPIES SEGURETAT
COPIES SEGURETAT
Perdre informació rellevant pot suposar dies d'inactivitat per a l'empresa, importants pèrdues econòmiques i fins al propi tancament de la companyia. Accedeix a la solució de còpia de seguretat que millor s'adapti a les teves necessitats; només dades o tot l'entorn TU per a garantir la disponibilitat i continuïtat del teu negoci.
TRANSFORMACIÓ DIGITAL
TRANSFORMACIÓ DIGITAL
La transformació digital es un procés que integra la tecnologia digital en tots els aspectes del negoci i que requereix de canvis fonamentals en l'àmbit de la tecnologia, la cultura, les operacions i el lliurament de valor.
KUBERNETES
KUBERNETES
Kubernetes (K8s) és una plataforma de codi obert per a automatitzar la implementació, l'escalat i l'administració d'aplicacions en contenidors. Kubernetes agrupa els contenidors que conformen una aplicació en unitats lògiques per a una fàcil administració i descobriment.
Scroll hacia arriba