FAQ

PREGUNTES FREQÜENTS

PERITATGE

Cada informe pericial és diferent pel que no hi ha un cost estàndard establert. En funció de cada cas, les mesures necessàries per a elaborar una prova tecnològica vàlida i el seu corresponent informe, la preservació d’aquestes proves o les eines utilitzades per a la seva obtenció seran diferents. No és el mateix l’anàlisi forense d’un disc dur que la revisió i valoració del funcionament d’un determinat programari desenvolupat a mesura.

Un altra aspecte a tenir en compte n’ès

Presa de Contacte: Tasques prèvies a rebre la designació oficial o signa/acceptació de l’encàrrec.
Actuacions de Camp: Recol·lecció d’evidències o recopilació d’informació, identificació i registre d’aquestes, precintats, etc.
Anàlisi: Anàlisi de les evidències i/o estudi de la documentació.
Informe: Elaboració de l’informe pericial, emissió i lliurament.
Ratificació: Ratificar l’informe en el Tribunal o Arbitratge.

També sóc conscient que en moltes ocasions el preu final és fruit del moment, la càrrega de treball que es té, del client i de moltes altres circumstàncies que no tenen res a veure amb el càlcul exposat.

Contractar un perit informàtic és imprescindible si s’aporta qualsevol evidència informàtica que es vulgui utilitzar com a prova vàlida en un procediment judicial (converses de WhatsApp, captures de Facebook o Twitter, missatges SMS, correus electrònics, etc.).

El compliment de la cadena de custòdia en una evidència informàtica, no és una tasca senzilla ni fútil, ja que requereix d’un profund coneixement en matèria d’anàlisi forense informàtic, així com una elevada experiència amb les eines forenses més rellevants del mercat, per a evitar que l’evidència es contamini i que el peritatge informàtic sigui impugnat i invalidat.
Transformar l’evidència en prova, és una tasca molt complexa que ha de ser realitzada per un perit informàtic expert.

Les 4 FC’s del Informe Pericial

Per descomptat que sí. El perit realitzarà un informe que serà presentat al client, i si fos necessari, atestarà davant els Tribunals de Justícia per a aportar les conclusions de la recerca.
Els Tribunals de Justícia accepten la metodologia dels perits Tecnològics ja que els processos d’examen realitzats en el laboratori, no alteren la informació emmagatzemada en els suports informàtics, garantint així la conservació de l’evidència electrònica en perfecte estat. A més, l’acurat protocol de Peritatge Informàtic desenvolupat per el perit garanteix la seguretat, l’autenticitat i la cadena de custòdia de la prova, des de la seva adquisició fins a la seva presentació davant els tribunals.

Desplaçat dalt de tot