Les 4 FC’s d’un Informe Pericial

Es molt important i que és bo que tots els actors participants en un procés judicial puguin arribar a conèixer quines són les 4 FC’s Les Quatre Funcions de Cobertura que proporciona un Informe Pericial i que, com a valor afegit addicionalment, la presentació d’un informe pericial permet, al mateix temps, que l’expert professional que l’ha elaborat quedi a l’abast de les parts i del Tribunal per a poder explicar amb els detalls necessaris davant qualsevol dubte o detall que sigui necessari esclarir, fent d’aquesta manera més fàcil el poder aconseguir la plena comprensió de l’exposat o explicat en l’informe Pericial.

  • Funció Constitutiva

Una de les funcions principals de l’informe pericial és la de prendre evidències i després de l’anàlisi d’aquestes, si les conclusions són rellevants i concloents, en un sentit o en un altre, converteixen aquestes evidències en proves i a considerar en el procediment per al cas que s’està tractat, aportant-se amb això elements que permetran al tribunal destriar o aclarir les qüestions o controvèrsia que s’estigui jutjant.

  • Funció Constatadora

Aquesta és la característica que posseeixen les activitats d’anàlisis realitzades i plasmades en l’informe pericial que permet poder afirmar o negar fets o supòsits sobre la base de les evidències analitzades i, amb això, reforçar un fet o prova que s’està presentant o, establir el dubte raonable sobre el contrari o, potser, en el pitjor dels casos, constatar que amb les evidències presentades no es pot destriar ni donar opinió certa sobre la problemàtica i no es pot triar entre l’una o l’altra postura.

  • Funció Connectora

L’anàlisi de les diferents evidències pot posar en relleu l’existència de vincles i relacions entre les proves i fets presentats i els propis actors que intervenen en aquests, d’aquesta manera, es poden establir correlacions entre aquests elements que poden ser bàsics i determinants per a l’escenari global o el context del que s’estigui jutjant.

  • Funció Canalitzadora

El fet que l’informe pericial pot establir la certesa i veracitat o la negació d’una evidència o prova que pogués ser dubitativa, permet focalitzar i canalitzar el discórrer del procés judicial de manera que la discussió o desenvolupament de la pràctica de la prova es centri en la resta dels elements del procés, evitant amb això, que el procés es dispersi i es compliqui, de tal forma que al final acabi sent una cosa complexa i embullat, sent aquesta la tàctica utilitzada per alguns lletrats, aconseguint que al final el temps s’acabi “cremant” en temes totalment col·laterals i en discussions insubstancials intentant que no es centri el procés en allò que és el realment important.

Les 4 FC’s d’un Informe Pericial

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaçat dalt de tot